Ombyggnation pågår

Café 24 inne på Guldsmeden har stängt tills vidare p g a ombyggnation